Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 20-11-2017 Tỷ giá bình quân liên ngân hàng 22,442VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 22.660,00 22.680,00 22.750,00 22.760,00
US Dollar - Vừa USD 22.650,00 22.680,00 22.750,00 22.760,00
US Dollar - Nhỏ USD 22.640,00 22.680,00 22.750,00 22.760,00
Euro EUR 26.421,00 26.531,00 26.805,00 26.885,00
Pound Sterling GBP 29.761,00 29.881,00 30.156,00 30.236,00
Japanese Yen JPY 200,62 201,82 204,15 204,35
Swiss Franc CHF 22.693,00 22.823,00 23.095,00 23.175,00
Canadian Dollar CAD 17.550,00 17.640,00 17.878,00 17.958,00
Australian Dollar AUD 16.973,00 17.063,00 17.295,00 17.375,00
Singapore Dollar SGD 16.540,00 16.630,00 16.855,00 16.935,00
Thai Baht THB 609,00 679,00 703,00 706,00

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký