Nhờ thu nhập khẩu

Lựa chọn NCB là ngân hàng thu hộ, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ nhận được chuỗi dịch vụ: thông báo, tra soát nhờ thu, thanh toán tiền đi…nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.

Đối tượng

Khách hàng nhập khẩu có nhu cầu lựa chọn Ngân hàng thu hộ để tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho Quý khách và thực hiện thanh toán cho nước ngoài theo chỉ thị.

Tính năng

  • Nhờ thu nhập khẩu là hình thức người nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của người xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của người xuất khẩu.
  • NCB sẽ thực hiện các lệnh thanh toán theo chỉ dẫn của ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của người xuất khẩu.

Tiện ích

  • Thủ tục thanh toán nhanh chóng với chi phí hợp lý, khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài gửi đến, NCB thông báo cho Quý khách ngay trong ngày. Bộ chứng từ sẽ được giao cho Quý khách sau khi Quý khách thanh toán (đối với nhờ thu trả ngay D/P) hoặc chấp nhận thanh toán (đối với nhờ thu trả chậm D/A).
  • Phương thức thanh toán quốc tế tiết kiệm và an toàn, linh hoạt với doanh nghiệp.

Hồ sơ

  • Khách hàng xuất trình Thư yêu cầu thanh toán theo hình thức nhờ thu (mẫu NCB).
  • Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu.
  • Nhờ thu theo hình thức trả chậm (D/A): khách hàng cam kết trả tiền bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu và nhận bộ chứng từ nhận hàng.
  • Nhờ thu theo hình thức trả ngay (D/P): khách hàng thanh toán ngay toàn bộ trị giá khoản nhờ thu và nhận bộ chứng từ nhận hàng.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký