Vay tiêu dùng nhanh

Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đang có nhu cầu vay/đã giải ngân khoản vay mua BĐS dự án/vay mua xe ô tô mới tại NCB

Đặc điểm và lợi ích

  • Không cần tài sản bảo đảm
  • Không cần bổ sung thêm hồ sơ vay vốn
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Tính năng

- Hình thức cho vay: vay theo món/vay hạn mức thấu chi
- Mức cho vay: lên đến 200 triệu đồng
- Thời hạn cho vay: lên đến 48 tháng

 

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký