Vay lại khoản đã trả

Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đang có khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB

Đặc điểm và lợi ích

  • Không cần tài sản bảo đảm
  • Không cần bổ sung thêm hồ sơ vay vốn
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Tính năng

  • Hình thức cho vay: vay theo món/vay hạn mức thấu chi
  • Mức cho vay: tương ứng phần gốc vay đã trả của khoản vay hiện hữu và tối đa lên đến 300 triệu đồng
  • Thời hạn cho vay: lên tới 60 tháng

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký