Cho vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn

Đối tượng: Cá nhân đang có tiền gửi VND, USD tại NCB. Mục đích: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân và các nhu cầu hợp pháp khác của khách hàng thông qua hình thức thấu chi tài khoản.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay: Tối đa 95% giá trị tài sản bảo đảm
  • Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của tiền gửi có kỳ hạn
  • Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món)
  • Phương thức trả nợ gốc: Cuối kỳ
  • Tài sản bảo đảm: Các khoản tiền gửi bằng VND, USD có kỳ hạn mở tại NCB
  • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng

Hồ sơ & Biểu mẫu

  • Giấy đề nghị vay vốn; Giấy ủy quyền (theo mẫu NCB)
  • Bản chính STK/chứng chỉ tiền gửi/kỳ phiếu ... bằng tiền VND dùng làm TSBĐ;
  • Giấy CMND của khách hàng vay vốn.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký