Giao dịch hoán đổi

Đặc điểm

  • Hai bên tiến hành đồng thời giao dịch mua và giao dịch bán cùng một lượng đồng tiền này với đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng. 
  • Không phí giao dịch.
  • Tỷ giá cạnh tranh.
  • Mức ký quỹ từ 2%-7%.
  • Nguồn ngoại tệ đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
  • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.
  • Được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn thực hiện giao dịch.

Tiện ích

  • Hoán đổi từ đồng tiền tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng sang đồng tiền đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho nước ngoài, trả nợ vay nước ngoài, đầu tư nước ngoài…

Hồ sơ

  • Hợp đồng mua bán ngoại tệ theo mẫu của NCB.
  • Xuất trình bản chính các chứng từ thanh toán có liên quan theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký