Dịch vụ thu hộ

Doanh nghiệp của bạn phải tốn nguồn lực cho việc đi thu tiền bán hàng ở nhiều địa điểm khác nhau? Hãy lựa chọn dịch vụ thu hộ tại NCB để tiết kiệm chi phí và quản lý tốt dòng tiền của Doanh nghiệp

Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu thu hộ tiền mặt để chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại NCB.

Tính năng

  • Được thực hiện tại địa điểm do Khách hàng chỉ định trên cơ sở ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Ngân hàng và Khách hàng.

Tiện ích

  • Vận chuyển tiền an toàn.
  • Tiết kiệm thời gian và báo “Có” nhanh chóng.
  • Giảm chi phí nhân sự, phương tiện làm việc và chi phí quản lý. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt.
  • Bảo mật thông tin các khoản thu – chi.
  • Mức phí dịch vụ cạnh tranh.

Hồ sơ

  • Giấy đề nghị thu hộ.
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký