Tiền gửi có kỳ hạn

Doanh nghiệp của bạn đang có nguồn vốn nhàn rỗi và muốn tối đa hóa lợi ích từ nguồn vốn này, hãy liên hệ với NCB để mang lại những lợi ích tối đa tới Doanh nghiệp

Đối tượng

Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (không bao gồm các TCTD, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính).

Tính năng

 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND.
 • Hình thức gửi tiền: gửi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Phương thức lĩnh lãi: lĩnh lãi đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ.
 • Rút trước hạn: Cho phép rút trước hạn từng phần, toàn bộ.
 • Quay vòng: Cho phép lãi nhập gốc và quay vòng sang kỳ hạn tiếp theo khi đáo hạn.

Tiện ích

 • Được lựa chọn kỳ hạn gửi, kỳ hạn trả lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của khách hàng
 • Có thể gửi và rút vốn gốc bất cứ điểm giao dịch nào của NCB
 • Được sử dụng số dư tiền gửi để bảo đảm cho khoản vay vốn hoặc bảo lãnh các nghĩa vụ của bên thứ ba
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng
 • Các dịch vụ hỗ trợ: Mobile Banking, Internet Banking

Hồ sơ

 • Giấy đăng ký thông tin tài khoản theo mẫu
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
 • Ủy nhiệm chi

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký