Cho vay hộ kinh doanh

Đối tượng: Cá nhân kinh doanh/HKD. Mục đích: Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động; bổ sung vốn sửa chữa đầu tư mới cơ sở vật chất, TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh

Đặc điểm và lợi ích

  • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng trong 03 ngày
  • Lãi suất cho vay linh hoạt, ưu đãi cạnh tranh
  • Tăng mức cho vay đối với Khách hàng thân thiết khi có TSBĐ là BĐS
  • Phương thức giải ngân và trả nợ linh hoạt: có thể giải ngân qua ATM và thu nợ qua Internet Banking

Tính năng

  • Mức cho vay: Tối đa 90% nhu cầu vốn
  • Thời hạn cho vay tối đa: 84 tháng
  • TSBĐ: giấy tờ có giá, BĐS, ô tô

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký