L/C nhập khẩu

Quý khách sẽ được NCB hướng dẫn tỉ mỉ từ khi lập đơn phát hành L/C đến khi thanh toán tiền hàng cho nước ngoài với mức phí cạnh tranh

Đối tượng

 • Các doanh nghiệp nhập khẩu có nhu cầu phát hành L/C nhập khẩu tại NCB.
   

Tính năng

Tín dụng chứng từ  là phương thức thanh toán trong đó ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người yêu cầu (người nhập khẩu), cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu) hoặc chấp nhận hối phiếu do người hưởng lợi kí phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với qui định của Thư tín dụng (L/C). 

 • Dịch vụ phát hành L/C.
 • Tu chỉnh L/C nhập khẩu.
 • Bảo lãnh/Ủy quyền nhận hàng.
 • Ký hậu vận đơn.
 • Dịch vụ thanh toán L/C.

Tiện ích

 • Giúp cho bên nhập khẩu giảm bớt áp lực về vốn.
 • Có thể được tài trợ vốn thông qua miễn giảm tỉ lệ kí quĩ phát hành L/C hoặc cho vay vốn.
 • Hỗ trợ tư vấn các điều khoản và các sửa đổi (nếu có) hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng khi bộ chứng từ đầy đủ chưa về mà mới chỉ có bản gốc/bản sao của vận đơn đường biển hoặc bản gốc của vận đơn hàng không.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lý chứng từ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong thanh toán.
 • Mức phí cạnh tranh.

Hồ sơ

 • Hồ sơ pháp lý (trường hợp khách hàng giao dịch lần đầu).
 • Hợp đồng ngoại thương.
 • Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch…  (nếu có).

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký