Tra cứu thông tin cam kết bảo lãnh

Giúp Quý khách tiện tra cứu các thông tin bảo lãnh phát hành tại NCB.

Tra cứu thông tin

Thông tin bảo lãnh đã phát hành tại NCB vui lòng xem  Tại đây.

Tài liệu hướng dẫn

  • Mục đích

Mục đích của tài liệu hướng dẫn sử dụng là mô tả từng bước cho Khách hàng doanh nghiệp sử dụng Tra cứu thông tin Cam kết bảo lãnh do NCB phát hanh trên website của NCB. 

  • Phạm vi

Các thông tin trong tài liệu này sẽ được sử dụng để hướng dẫn Khách hàng doanh nghiệp sử dụng đúng chức năng trên Website để thực hiện các công việc của mình.

 

Tải tài liệu hướng dẫn

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký