Cho vay kinh doanh siêu tốc

Đối tượng: Cá nhân kinh doanh/HKD. Mục đích: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho KH.

Đặc điểm và lợi ích

  • Hạn mức vay lên đến 100 triệu đồng
  • Thời gian vay tối đa 24 tháng
  • Lãi suất ưu đãi cạnh tranh
  • TSBĐ: không cần TSBĐ

Tính năng

  • Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng (tối đa 08h).
  • Miễn phí phạt trả nợ trước hạn.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký