Cho vay VND cầm cố tiền gửi bằng VND, USD

Đối tượng: Cá nhân đang có tiền gửi VND, USD tại NCB. Mục đích: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân và các nhu cầu hợp pháp khác của khách hàng.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị tài sản bảo đảm
  • Thời hạn thấu chi: Tối đa 06 tháng
  • Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món)
  • Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Cuối kỳ
  • Tài sản bảo đảm: Các khoản tiền gửi bằng VND, USD có kỳ hạn mở tại NCB
  • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng

Hồ sơ & Biểu mẫu

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu NCB)
  • Bản chính chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng tiền USD dùng làm TSBĐ.
  • Giấy CMND của KH vay vốn.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký