Tiền gửi ký quỹ

Doanh nghiệp của bạn muốn đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan, hãy liên hệ ngay với NCB để được cung cấp dịch vụ tiền gửi ký quỹ

Đối tượng

Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (không bao gồm các TCTD, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính).

Tính năng

  • Loại tiền ký quỹ: VND, USD, EUR, AUD, CAD, JPY, SGD, CHF
  • Phương thức trả lãi: Tiền lãi được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và hệ thống dự chi trả lãi hàng ngày và tự động nhập vào vốn gốc vào ngày 26 hàng tháng

Tiện ích

  • Thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với các bên liên quan đồng thời vẫn có khả năng sinh lời khi hưởng lãi suất trên số dư tài khoản.
  • Thực hiện giao dịch tại các chi nhánh NCB trên toàn quốc.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
  • Lãi suất ký quỹ hấp dẫn.
  • Mức phí cạnh tranh.

Hồ sơ

  • Giấy đăng ký thông tin tài khoản theo mẫu
  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký