Giao dịch qua fax

Doanh nghiệp của bạn đang cần giao dịch nhưng lại ở xa địa điểm của NCB, hãy đến với dịch vụ giao dịch qua Fax tại NCB để được giao dịch nhanh chóng, chính xác

Đối tượng

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu sử dụng dịch vụ và đáp ứng các điều kiện theo quy định của NCB.

Tính năng

Các giao dịch được áp dụng qua Fax gồm:

 • Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn.
 • Giao dịch chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế.
 • Giao dịch cấp tín dụng (cho vay, chiết khấu, cấp bảo lãnh, thư tín dụng).
 • Giao dịch ngoại hối.
 • Các giao dịch khác theo quy định của NCB.
 • Các chứng từ gốc sẽ được bổ sung sau theo thỏa thuận nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Tiện ích

 • Giao dịch nhanh chóng, chính xác và an toàn.
 • Thực hiện được cùng lúc nhiều giao dịch trong ngày.
 • Phương thức sử dụng đơn giản, hiệu quả.

Hồ sơ

 • Đề nghị sử dụng dịch vụ giao dịch qua fax.
 • Hợp đồng sử dụng dịch vụ giao dịch qua fax.
 • Các chứng từ bản fax gửi tới NCB phải đảm bảo hợp lệ, tuân thủ đúng quy định.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký