SMS Banking

Quản lý thông tin tài khoản & cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mại từ NCB nhanh chóng, dễ dàng qua dịch vụ tin nhắn trên điện thoại di động

Đặc điểm và lợi ích

 • Miễn phí hoàn toàn phí đăng ký sử dụng dịch vụ mới
 • Phí dịch vụ cạnh tranh
 • Miễn phí thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ (thêm tài khoản, đổi số điện thoại, v.v…)

Tính năng

 • Nhận thông tin thông báo thay đổi số dư tài khoản thanh toán.
 • Nhận thông tin thông báo các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.
 • Nhận các thông tin hướng dẫn liên quan đến sản phẩm dịch vụ của NCB

Hướng dẫn

 • Điều kiện sử dụng
  • Có tài khoản thanh toán tại NCB
  • Có sử dụng điện thoại  điện thoại di động
 • Hồ sơ
  • Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
  • Đăng ký tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch: Khách hàng đến chi nhánh/Phòng giao dịch của NCB, mang theo chứng minh nhân dân và thực hiện điền vào đơn đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn của giao dịch viên.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký