Tài khoản thanh toán

Doanh nghiệp của bạn đang cần quản lý tài khoản để tối đa hóa lợi ích mang lại, hãy đến với dịch vụ quản lý tài khoản của NCB

Đối tượng

Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (không bao gồm các TCTD, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính).

Tính năng

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, AUD, CAD, JPY, SGD, CHF.
 • Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND hoặc 100 USD hoặc tương đương 100 USD (đối với các ngoại tệ khác).
 • Hình thức gửi tiền: gửi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Phương thức trả lãi: Tiền lãi được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và hệ thống dự chi trả lãi hàng ngày và tự động nhập vào vốn gốc vào ngày 26 hàng tháng.

Tiện ích

 • Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và thanh toán lương CBNV của khách hàng.
 • Khách hàng mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.
 • Được sử dụng số dư tài khoản bảo đảm cho các khoản vay vốn hoặc bảo lãnh các nghĩa vụ của bên thứ ba.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
 • Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản qua tiện ích thấu chi tài khoản.
 • Các dịch vụ hỗ trợ: Mobile Banking, Internet Banking.

Hồ sơ

 • Giấy đăng ký thông tin tài khoản theo mẫu xem tại đây.
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký