Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 23 đến khi kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và không quá 55 tuổi đối với nữ. Mục đích: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay: Lên tới 30 lần thu nhập ròng hàng tháng nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
  • Thời hạn vay: lên tới 5 năm
  • Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh
  • Phương thức trả nợ: trả góp hàng tháng
  • Tài sản bảo đảm: Tín chấp

Hồ sơ & Biểu mẫu

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu NCB)
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính.
  • Hồ sơ phương án vay vốn.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký