Dịch vụ Xác nhận ký quỹ thành lập Doanh nghiệp

Để hoàn thiện việc thành lập doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam, hãy đến với dịch vụ Xác nhận ký quỹ thành lập doanh nghiệp

Đối tượng

Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi ký quỹ và xác nhận tiền ký quỹ thành lập doanh nghiệp.

Tính năng

  • Cung cấp xác nhận ký quỹ thuộc các ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ; Thành lập sở giao dịch hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; tổ chức bán hàng đa cấp; Kinh doanh bảo hiểm.
  • Xác nhận ký quỹ theo số dư tài khoản tiền gửi ký quỹ của Khách hàng tại thời điểm xác nhận.
  • Đồng tiền xác nhận: VND.

Tiện ích

  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
  • Thời gian ký quỹ linh hoạt

Hồ sơ

  • Giấy đề nghị ký quỹ.
  • Hợp đồng ký quỹ.
  • Hồ sơ pháp lý khách hàng.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký