Chiết khấu BCT theo phương thức thanh toán nhờ thu

Doanh nghiệp của bạn cần vốn gấp trong khi Đối tác chưa thanh toán tiền? Chiết khấu hối phiếu đòi nợ kèm BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu tại NCB là lựa chọn hoàn hảo.

Đối tượng

Khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, thanh toán theo phương thức  D/P, D/A và có nhu cầu chiết khấu để thu hồi vốn sớm nhằm tăng khả năng lưu chuyển quay vòng vốn.

Tính năng

 • NCB cung cấp dịch vụ chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ Nhờ thu xuất khẩu cho Quý khách hàng.
 • Phương thức thanh toán có thể chiết khấu.
 • Nhờ thu: Trả ngay (D/P), Trả chậm (D/A).
 • Thời hạn chiết khấu tối đa:
  • Nhờ thu trả ngay: Thời hạn chiết khấu tối đa là 60 ngày tính từ ngày tiếp theo ngày NCB thực hiện chiết khấu.
  • Nhờ thu trả chậm: Thời hạn chiết khấu bằng thời hạn thanh toán còn lại của hối phiếu trả chậm tính từ thời điểm thực hiện chiết khấu cộng (+) 30 ngày. Thời hạn chiết khấu tối đa 90 ngày. 
 • Tỷ lệ chiết khấu: 
  • Đối với D/P: tối đa 90% trị giá bộ chứng từ.
  • Đối với D/A: tối đa 80% trị giá bộ chứng từ.

Tiện ích

 • Thủ tục chiết khấu đơn giản và nhanh chóng.
 • Tỷ lệ chiết khấu tối đa cao.
 • Lãi suất chiết khấu cạnh tranh.
 • Điều kiện về tài sản bảo đảm linh hoạt.

Hồ sơ

 • Bộ chứng từ hàng xuất.
 • Giấy yêu cầu chiết khấu có truy đòi hối phiếu kèm bộ chứng từ hàng xuất theo nhờ thu (theo mẫu NCB).
 • Hợp đồng chiết khấu (trong trường hợp yêu cầu chiết khấu – theo mẫu NCB).
 • Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch…  (nếu có)

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký