Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi. Mục đích: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn phục vụ tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay: tối đa 1,5 tỷ đồng
  • Thời hạn vay: Lên đến 9 năm
  • Lãi suất cho vay cạnh tranh
  • Phương thức trả nợ: linh hoạt
  • Tài sản bảo đảm: bất động sản/xe ô tô/STK của NCB
  • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng trong 03 ngày

Hồ sơ & Biểu mẫu

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu NCB)
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính.
  • Hồ sơ phương án vay vốn.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký