Gói sản phẩm trả lương Payroll

Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu trả lương cho CBNV qua tài khoản, dịch vụ thẻ; Gói sản phẩm trả lương Payroll tại NCB sẽ mang lại cho bạn nhiều tiện ích

Đối tượng

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Các Tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.
 • Hộ kinh doanh cá thể.

Tính năng

 • Cung ứng các dịch vụ về tài khoản, dịch vụ thẻ để chi trả lương cho cán bộ nhân viên.
 • CBNV của đơn vị trả lương có thể sử dụng thẻ Home Debit để nhận tiền lương tại các điểm giao dịch của NCB hoặc thực hiện các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, vấn tin, in sao kê tài khoản... tại ATM hay thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Tiện ích

Đối với đơn vị trả lương:

 • Tránh rủi ro, mất mát khi sử dụng tiền mặt, bảo mật thông tin Khách hàng.
 • Giúp doanh nghiệp trả lương nhanh chóng, thuận tiện.
 • Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý ngân quỹ, chi trả lương.

Đối với CBNV nhận lương:

 • Quản lý tiền lương an toàn, giúp sinh lời.
 • Nhiều tiện ích khi sử dụng.

Hồ sơ

 • Hợp đồng chi trả lương.
 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
 • Đăng ký mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ cho từng CBNV.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký