Giao dịch kỳ hạn

Đặc điểm

 • Hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai (từ 03 đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch).
 • Không phí giao dịch.
 • Tỷ giá cạnh tranh.
 • Mức ký quỹ từ 2%-7%.
 • Nguồn ngoại tệ đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.
 • Được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn thực hiện giao dịch.

Tiện ích

 • Đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho nước ngoài, trả nợ vay nước ngoài, đầu tư nước ngoài...
 • Bán ngoại tệ từ tài khoản thanh toán, tiền gửi.
 • Kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá trong tương lai. 
 • Tính toán được ngay chi phí các khoản chi tiêu bằng ngoại tệ hoặc nguồn thu bằng ngoại tệ.

Hồ sơ

 • Hợp đồng mua bán ngoại tệ theo mẫu của NCB.
 • Xuất trình bản chính các chứng từ thanh toán có liên quan theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký