Bảo lãnh

Là hình thức cấp tín dụng mà NCB cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng trong trường hợp KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

Đặc điểm và lợi ích

 • Loại tiền: VND, Ngoại tệ theo nhu cầu KH (tuân theo quy định quản lý ngoại hối)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, hoặc song ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh.
 • Tỷ lệ ký quỹ và Tài sản bảo đảm: theo quy định của NCB được ban hành trong từng thời kỳ
 • Phí bảo lãnh: tùy thuộc vào loại bảo lãnh, hình thức bảo đảm và được thu 01 lần ngay lúc phát hành bảo lãnh. Mức phí theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Tính năng

Các loại Bảo lãnh:

 • Bảo lãnh vay vốn
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng
 • Bảo lãnh bảo hành
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh nộp thuế
 • Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Bảo lãnh đối ứng
 • Và các loại bảo lãnh khác theo quy định của pháp luật.

Các hình thức phát hành bảo lãnh: Phát hành thư bảo lãnh; Hợp đồng bảo lãnh.

 

Hỗ trợ

Đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu NCB,
Các hồ sơ giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh: hợp đồng giữa khách hàng và bên nhận bảo lãnh, thông báo trúng thầu (nếu có).
Các hồ sơ khác theo quy định của NCB.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký