Chiết khấu BCT theo phương thức thanh toán L/C

Doanh nghiệp của bạn cần vốn gấp trong khi đối tác chưa thanh toán tiền? Chiết khấu hối phiếu đòi nợ kèm BCT xuất khẩu theo phương thức thư tín dụng (L/C) tại NCB là lựa chọn hoàn hảo.

Đối tượng

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, có nhu cầu chiết khấu để thu hồi vốn sớm nhằm tăng khả năng lưu chuyển quay vòng vốn.

Tính năng

 • Đồng tiền chiết khấu: VND hoặc ngoại tệ khác.
 • Hình thức chiết khấu: Chiết khấu có truy đòi.
 • Thời hạn chiết khấu tối đa:
  • L/C trả ngay: thời hạn chiết khấu không quá 30 ngày theo lịch.
  • L/C trả chậm: thời hạn chiết khấu bằng thời hạn thanh toán còn lại của hối phiếu trả chậm tính từ thời điểm thực hiện chiết khấu cộng (+) tối đa 15 ngày làm việc. Thời hạn chiết khấu không quá 180 ngày.
 • Tỷ lệ chiết khấu tối đa:
  • L/C trả ngay : 98% trị giá đòi tiền BCT.
  • L/C trả chậm: 90% trị giá đòi tiền BCT.

Tiện ích

 • Thủ tục chiết khấu đơn giản và nhanh chóng.
 • Tỷ lệ chiết khấu tối đa cao.
 • Lãi suất chiết khấu cạnh tranh.
 • Điều kiện về tài sản bảo đảm linh hoạt.

Hồ sơ

 • Bộ chứng từ hàng xuất.
 • Giấy yêu cầu chiết khấu có truy đòi hối phiếu kèm bộ chứng từ hàng xuất theo L/C (theo mẫu NCB).
 • Hợp đồng chiết khấu (trong trường hợp yêu cầu chiết khấu – theo mẫu NCB).
 • Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch…  (nếu có)

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký