L/C xuất khẩu

Hãy để NCB hỗ trợ doanh nghiệp của bạn kiểm tra và gửi BCT đòi tiền đi nước ngoài. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, NCB sẽ hướng dẫn doanh nghiệp của bạn lập BCT hoàn hảo một cách dễ dàng, đơn giản

Đối tượng

 • Các doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu NCB cung cấp các dịch vụ liên quan đến L/C xuất khẩu.

Tính năng

Thư tín dụng xuất khẩu bao gồm các dịch vụ:

 • Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C.
 • Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu.
 • Dịch vụ chuyển chứng từ và đòi tiền L/C xuất khẩu.
 • Dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu.

Tiện ích

 • Được đảm bảo thanh toán khi bộ chứng từ xuất trình phù hợp.
 • Được Ngân hàng tư vấn để xuất trình BCT XK hoàn hảo với các điều kiện và điều khoản của L/C.
 • Có thế được chiết khấu bộ chứng từ L/C để có tiền sử dụng trước.
 • Cân bằng rủi ro khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu.

Hồ sơ

 • Hồ sơ pháp lý ( trường hợp khách hàng giao dịch lần đầu).
 • Hợp đồng ngoại thương.
 • Bản gốc L/C và các tu chỉnh L/C (nếu có).
 • Bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C.
 • Giấy yêu cầu gửi chứng từ hàng xuất theo hình thức L/C / Giấy yêu cầu chiết khấu có truy đòi hối phiếu kèm bộ chứng từ hàng xuất theo L/C (theo mẫu NCB).
 • Hợp đồng chiết khấu (trong trường hợp yêu cầu chiết khấu – theo mẫu NCB).
 • Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch…  (nếu có).

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký