UPAS L/C

UPAS L/C của NCB cung cấp cho Quý doanh nghiệp nhập khẩu giải pháp tài chính thông minh, chi phí hợp lý và đáp ứng nhu cầu thanh toán trả chậm trong khi đối tác xuất khẩu vẫn nhận được tiền trả ngay.

Đối tượng

Các doanh nghiệp nhập khẩu theo phương thức thanh toán L/C,  khó tiếp cận được nguồn vay ngoại tệ của ngân hàng và muốn được hưởng lãi suất ưu đãi.

Tính năng

  • UPAS L/C - Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay (Usance Payable At Sight L/C) - là phương thức tài trợ nhập khẩu hữu hiệu với chi phí thấp dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu khó tiếp cận được nguồn vay ngoại tệ của ngân hàng.
  • Với sản phẩm này, nhà xuất khẩu được thanh toán tiền hàng trước ngày đáo hạn của L/C và nhà nhập khẩu được phép trả tiền hàng chậm với thời hạn trả chậm tối đa là 180 ngày.   

Tiện ích

  • Giúp nhà NK tiếp cận được với nguồn vốn ngoại tệ từ ngân hàng tài trợ của NCB.
  • Có được giá tốt trong hợp đồng mua bán ngoại thương.
  • Được tài trợ vốn ngoại tệ lãi suất hấp dẫn dưới hình thức L/C trả chậm mà không phải trả lãi suất cao để vay VNĐ.

Hồ sơ

  • Hồ sơ cấp hạn mức tín dụng phát hành L/C và cho vay thanh toán L/C theo quy định của NCB ban hành trong từng thời kỳ.
  • Giấy đề nghị phát hành UPAS L/C (mẫu NCB).
  • Hồ sơ phát hành L/C theo quy định của NCB ban hành trong từng thời kỳ.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký