Cho vay du học

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi. Mục đích: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn để thanh toán học phí, chi phí du học của du học sinh.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay: Lên tới 90% nhu cầu vốn
  • Thời hạn vay: lên tới 5 năm
  • Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh
  • Phương thức trả nợ: linh hoạt
  • Tài sản bảo đảm: Bất động sản/STK mở tại NCB/tài sản khác theo quy định của NCB

Hồ sơ & Biểu mẫu

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu NCB)
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính.
  • Hồ sơ phương án vay vốn.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký