Nhờ thu xuất khẩu

Doanh nghiệp của bạn có bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu? Doanh nghiệp của bạn băn khoăn với loại hình giao dịch này? Hãy để NCB trở thành ngân hàng nhờ thu của bạn.

Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức nhờ thu, có nhu cầu lựa chọn Ngân hàng hỗ trợ chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ tiền xuất khẩu.

Tính năng

Nhờ thu xuất khẩu là hình thức khách hàng ủy quyền cho ngân hàng đòi tiền hộ từ người nhập khẩu, theo dõi, nhắc nhở thanh toán, chuyển tiền vào tài khoản của Quý khách khi đối tác thanh toán.

Tiện ích

  • Kiểm tra nội dung bộ chứng từ và lưu ý khách hàng về khác biệt trên chứng từ và gợi ý sửa đổi (nếu có).
  • Tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.
  • Hỗ trợ khách hàng theo dõi hành trình của bộ chứng từ.
  • Đôn đốc thanh toán từ ngân hàng nước ngoài và ghi có ngay khi nhận điện báo có.
  • An toàn và bảo mật thông tin.
  • Quy trình đơn giản và ít tốn phí.

Hồ sơ

  • Khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại NCB.
  • Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu theo mẫu của NCB.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký