Giao dịch giao ngay

Đối tượng

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đặc điểm

  • Thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. 
  • Không phí giao dịch.
  • Tỷ giá cạnh tranh.
  • Nguồn ngoại tệ đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
  • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.
  • Được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn thực hiện giao dịch.

Tiện ích

  • Đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho nước ngoài, trả nợ vay nước ngoài, đầu tư nước ngoài…
  • Bán ngoại tệ từ tài khoản thanh toán, tiền gửi.

Hồ sơ

  • Hợp đồng mua bán ngoại tệ theo mẫu của NCB.
  • Xuất trình bản chính các chứng từ thanh toán có liên quan theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký