Bảo hiểm tín dụng Khang An Bảo Tín

Là hình thức bảo hiểm giúp người đi vay trả nợ ngân hàng khi họ không may gặp rủi ro không lường trước, giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân hoặc không bị thanh lý tài sản trong trường hợp rủi ro xảy ra

Đặc điểm và lợi ích

 • Khách hàng tham gia sản phẩm vay của ngân hàng.
 • Tuổi tham gia: từ 18 - 75 tuổi
 • Thời gian bảo hiểm bằng thời hạn khoản vay, tối đa 20 năm.
 • Số tiền bảo hiểm bằng khoản dư nợ vay còn lại, tối đa 24 tỷ.

Tính năng

 • Khách hàng được bảo hiểm ngay khi được giải ngân.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Giúp khách hàng trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro không lường trước.

Hướng dẫn (Đối tượng, Hồ sơ, Hướng dẫn sử dụng)

 • CMND/ Hộ chiếu khách hàng.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm yêu cầu bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Quy tắc điều khoản bảo hiểm.
 • Kết quả thẩm định sức khỏe (nếu có).

Biểu phí và hạn mức

 • Phí bảo hiểm được áp dụng theo tỷ lệ phí hiện hành của NCB.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký