Tiền gửi Ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu ký quỹ phục vụ kinh doanh lữ hành nhưng chưa rõ các thủ tục cần thực hiện, hãy liên hệ với NCB ngay hôm nay

Đối tượng

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi ký quỹ tại NCB.

Tính năng

  • Loại tiền: VND.
  • Mức ký quỹ: phù hợp với quy định của Pháp luật.
  • Phương thức trả lãi: Tiền lãi được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và hệ thống dự chi trả lãi hàng ngày và tự động nhập vào vốn gốc vào ngày 26 hàng tháng.
  • Được phép rút một phần/tất toán tài khoản trước hạn.

Tiện ích

  • Đáp ứng nhu cầu mở tài khoản ký quỹ của Doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Lãi suất hấp dẫn, được sử dụng tiền lãi phát sinh trên số tiền ký quỹ.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng

Hồ sơ

  • Giấy đề nghị ký quỹ.
  • Hợp đồng tiền gửi ký quỹ.
  • Giấy đăng ký mở tài khoản và Hồ sơ pháp lý (đối với doanh nghiệp chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NCB).

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký