Tiết kiệm lũy tiến

Khách hàng muốn nhận lãi suất cao cho khoản tiền gửi của mình? Hãy gửi trọn niềm tin vào sản phẩm "Tiết kiệm lũy tiến" của NCB, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn luôn bằng hoặc cao hơn tiết kiệm truyền thống. Đặc biệt, mức lãi suất sẽ tăng dần theo số tiền gửi của Khách hàng.

Đặc điểm và lợi ích

 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn, bằng hoặc cao hơn tiết kiệm truyền thống
 • Lãi suất tăng theo mức tiền gửi
 • Được bảo hiểm tiền gửi
 • Được sử dụng để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng khi có nhu cầu

Tính năng

 • Kỳ hạn gửi: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24, 30, 36, 60 tháng
 • Loại tiền gửi: VND
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VND
 • Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ
 • Rút trước hạn: Khách hàng được phép rút trước hạn bất kỳ lúc nào và hưởng lãi suất không kỳ hạn

Hồ sơ & Biểu mẫu

 • CMND/ Hộ chiếu khách hàng
 • Giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của NCB

Biểu phí và hạn mức

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của NCB

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký