Tiết kiệm không kỳ hạn

Nếu bạn là cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi nhưng không cố định được thời gian gửi và có nhu cầu rút tiền vào bất kỳ ngày làm việc của NCB thì sản phẩm “Tiết kiệm không kỳ hạn” sẽ hỗ trợ bạn.

Đặc điểm và lợi ích

  • Khách hàng được nộp, rút tiền bất cứ lúc nào và số lần giao dịch không bị hạn chế
  • Khách hàng được sử dụng thẻ tiết kiệm để cầm cố, thế chấp khi có nhu cầu
  • Được bảo hiểm tiền gửi

Tính năng

  • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn
  • Loại tiền gửi: VNĐ/USD
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VNĐ/ 100 USD
  • Phương thức lĩnh lãi: Tiền lãi được trả vào ngày 26 hàng tháng và tự động ghi có vào tài khoản không kỳ hạn

Hồ sơ & Biểu mẫu

  • CMND/ Hộ chiếu khách hàng
  • Giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của NCB

Biểu phí và hạn mức

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của NCB

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký