Tiết kiệm định kỳ sinh lời

Muốn chủ động trong việc sử dụng tiền sinh lời hàng tháng của khoản tiết kiệm, khách hàng lựa chọn sản phẩm " Tiết kiệm định lỳ sinh lời" của NCB

Đặc điểm và lợi ích

 • Được nhận lãi hàng tháng, hàng quý, giúp khách hàng chủ động trong việc sử dụng tiền sinh lời
 • Được cộng thêm lãi suất ưu đãi vào cuối kỳ
 • Được bảo hiểm tiền gửi
 • Được sử dụng để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng khi có nhu cầu.

Tính năng

 • Kỳ hạn gửi: 13, 18, 24 tháng
 • Loại tiền gửi: VND
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000VND
 • Phương thức lĩnh lãi: Hàng tháng, hàng quý
 • Rút tiền trước hạn: toàn bộ số tiền gửi và hưởng lãi suất không kỳ hạn

Hồ sơ & Biểu mẫu

 • CMND/ Hộ chiếu khách hàng
 • Giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của NCB

Biểu phí và hạn mức

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của NCB

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký