Chứng minh tài chính

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi. Mục đích: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn phục vụ xác minh năng lực tài chính.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay: Lên tới 100% nhu cầu vốn
  • Thời hạn vay: lên tới 12 tháng
  • Phí chứng minh tài chính: Ưu đãi, cạnh tranh
  • Tài sản bảo đảm: STK hình thành từ vốn vay.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký